ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 9  
15 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 9  
16 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
25 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
26 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 26  
30 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 26  
31 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 26  
32 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 26  
33 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 26  
34 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 34  
37 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 34  
38 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 34  
39 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 34  
40 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 34  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 34  
42 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนสุมานัน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
56 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
57 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
58 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
59 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
60 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
61 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
62 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 50  
63 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63  
65 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63  
66 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
67 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
68 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
69 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน