ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.6 เงิน 5  
7 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
11 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน