ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.5 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
16 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
17 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
18 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
19 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
20 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
21 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
22 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
23 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
24 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
25 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
26 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
27 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
28 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
29 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
30 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
31 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
32 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
33 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
34 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
35 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
36 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
37 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
38 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
39 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
40 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
41 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
42 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
43 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11  
44 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
45 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน