ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน