ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุมานัน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 22  
25 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 25  
27 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 32  
35 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 32  
36 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 32  
37 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 32  
38 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 32  
39 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 32  
40 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 43  
48 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 57  
62 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 62  
63 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 62  
64 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 62  
65 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 62  
66 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 66  
67 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 66  
68 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 66  
69 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 66  
70 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 66  
71 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 66  
72 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 66  
73 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
74 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
75 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
76 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
77 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน