ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.5 ทอง 11  
13 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.25 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.25 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
21 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน