ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.32 ทอง 4  
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.31 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.99 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.97 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.98 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.64 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.31 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.32 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.32 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64.99 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61.98 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59.32 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53.99 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน