ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59.65 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50.66 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน