ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 14  
18 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 21  
24 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 25  
28 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 25  
29 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 25  
30 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
61 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
62 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
63 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
64 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน