ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน