ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12  
16 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18  
21 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18  
22 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18  
23 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18  
24 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18  
25 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 25  
28 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30  
33 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33  
36 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33  
37 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33  
38 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33  
39 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60  
62 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60  
63 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59 เข้าร่วม 64  
65 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 65  
66 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 65  
67 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 67  
69 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 67  
70 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 67  
71 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 71  
72 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 71  
73 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 73  
74 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 74  
75 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 74  
76 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 76  
77 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 76  
78 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 78  
79 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
80 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน