ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน