ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.5 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.5 เงิน 16  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.75 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.5 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.5 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61.75 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61.25 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60.5 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58.5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55.5 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
32 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
33 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
34 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
35 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
36 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน