ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61.6 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48.4 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
15 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
16 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน