ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.68 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.16 ทอง 7  
8 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.68 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.16 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.84 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.34 เงิน 14  
15 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.01 เงิน 15  
16 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.49 เงิน 18  
19 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.34 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.84 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.68 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.51 เงิน 22  
23 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.51 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59.66 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
26 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน