ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.2 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.6 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.8 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
12 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน