หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ท. 086-0545730 : ssp2508@gmail.com /เศวต อ. โทร.083-1239514 : sweauy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]