หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   10 พ.ย. 2557   11 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
2 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
3 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
5 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
6 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557
7 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ท. 086-0545730 : ssp2508@gmail.com /เศวต อ. โทร.083-1239514 : sweauy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]