หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 69 42 62.69% 14 20.9% 3 4.48% 8 11.94% 67
2 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 63 32 53.33% 10 16.67% 10 16.67% 8 13.33% 60
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 46 29 65.91% 7 15.91% 4 9.09% 4 9.09% 44
4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 51 27 57.45% 12 25.53% 5 10.64% 3 6.38% 47
5 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 48 24 50% 15 31.25% 7 14.58% 2 4.17% 48
6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 47 23 57.5% 5 12.5% 8 20% 4 10% 40
7 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 47 22 48.89% 7 15.56% 9 20% 7 15.56% 45
8 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 49 22 48.89% 6 13.33% 8 17.78% 9 20% 45
9 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 43 19 46.34% 10 24.39% 2 4.88% 10 24.39% 41
10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 34 17 50% 6 17.65% 7 20.59% 4 11.76% 34
11 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 37 16 48.48% 10 30.3% 3 9.09% 4 12.12% 33
12 โรงเรียนสาธิตบางนา 34 16 47.06% 8 23.53% 4 11.76% 6 17.65% 34
13 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 33 15 48.39% 9 29.03% 5 16.13% 2 6.45% 31
14 โรงเรียนวัดหนามแดง 33 15 46.88% 8 25% 2 6.25% 7 21.88% 32
15 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 28 15 55.56% 4 14.81% 3 11.11% 5 18.52% 27
16 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 40 15 51.72% 4 13.79% 2 6.9% 8 27.59% 29
17 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 43 13 32.5% 13 32.5% 8 20% 6 15% 40
18 โรงเรียนวัดสลุด 33 13 41.94% 8 25.81% 4 12.9% 6 19.35% 31
19 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 35 12 34.29% 7 20% 10 28.57% 6 17.14% 35
20 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 32 11 34.38% 9 28.13% 5 15.63% 7 21.88% 32
21 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 16 9 60% 0 0% 3 20% 3 20% 15
22 โรงเรียนคลองบางแก้ว 35 8 26.67% 9 30% 6 20% 7 23.33% 30
23 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 29 8 28.57% 9 32.14% 4 14.29% 7 25% 28
24 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 32 8 32% 7 28% 8 32% 2 8% 25
25 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 26 8 32% 5 20% 4 16% 8 32% 25
26 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 12 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
27 โรงเรียนวัดบัวโรย 15 7 63.64% 0 0% 4 36.36% 0 0% 11
28 โรงเรียนวัดบางบ่อ 22 6 30% 9 45% 2 10% 3 15% 20
29 โรงเรียนวัดบางเพรียง 25 6 27.27% 8 36.36% 6 27.27% 2 9.09% 22
30 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 19 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 25 5 21.74% 13 56.52% 3 13.04% 2 8.7% 23
33 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 12 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 18 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 6 35.29% 17
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 19 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 7 38.89% 18
36 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 18 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 5 29.41% 17
37 โรงเรียนคลองบางกระบือ 22 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 6 35.29% 17
38 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 10 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
39 โรงเรียนยินดีวิทย์ 20 3 15.79% 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 19
40 โรงเรียนไพรีขยาด 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
41 โรงเรียนเกวลินวิทยา 21 2 10% 7 35% 6 30% 5 25% 20
42 โรงเรียนคลองกันยา 13 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
43 โรงเรียนคลองหลุมลึก 11 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
44 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
45 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 14 1 7.14% 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 11 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนวัดโคธาราม 12 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 9
49 โรงเรียนวัดหัวคู้ 6 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
50 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 12 0 0% 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 11
52 โรงเรียนปากคลองมอญ 21 0 0% 2 14.29% 5 35.71% 7 50% 14
53 โรงเรียนวัดสีล้ง 8 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
54 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
55 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 6 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 6
56 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
57 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
58 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
59 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 13 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ท. 086-0545730 : ssp2508@gmail.com /เศวต อ. โทร.083-1239514 : sweauy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]