หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้ดูแลระบบประมวลผลการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
2 นางศุกรรญา ทรัพย์สิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ดูแลระบบประมวลผลการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ท. 086-0545730 : ssp2508@gmail.com /เศวต อ. โทร.083-1239514 : sweauy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]