สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดกิ่งแก้ว 17 11 7 35 30 10 10 8 50
2 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 16 9 9 34 42 14 3 8 59
3 วัดบางพลีใหญ่ใน 13 7 9 29 29 7 4 4 40
4 วัดราษฎร์บูรณะ 13 7 4 24 22 7 9 7 38
5 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 12 4 3 19 18 13 6 2 37
6 วัดศรีวารีน้อย 10 10 2 22 22 3 7 4 32
7 วัดเสาธงกลาง 9 6 2 17 15 4 2 8 21
8 วัดสลุด 7 6 5 18 13 8 4 6 25
9 ปากคลองชวดใหญ่ 7 2 0 9 9 0 3 3 12
10 คลองบางน้ำจืด 6 4 5 15 19 10 2 10 31
11 วัดนิยมยาตรา 6 4 3 13 13 4 3 5 20
12 วัดบางพลีใหญ่กลาง 5 5 9 19 25 12 4 3 41
13 พรหมพิกุลทอง 5 3 1 9 12 7 10 6 29
14 วัดบัวโรย 5 0 1 6 7 0 3 0 10
15 สาธิตบางนา 4 9 3 16 16 8 4 6 28
16 รัตนโกสินทร์ 9 4 5 4 13 17 6 7 4 30
17 วัดจรเข้ใหญ่ 4 4 6 14 13 13 8 6 34
18 คลองเจริญราษฎร์ 4 2 0 6 6 0 0 0 6
19 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 3 5 6 14 13 9 4 2 26
20 วัดบางโฉลงใน 3 2 5 10 16 5 8 8 29
21 สุเหร่าบางกะสี 3 2 0 5 7 5 4 8 16
22 วัดราษฎร์นิยมธรรม 3 0 0 3 6 7 2 2 15
23 ตลาดบางพลีน้อย 2 8 5 15 16 10 3 4 29
24 วัดบางพลีน้อย 2 2 1 5 4 3 5 5 12
25 วัดเกาะแก้ว 2 0 1 3 6 1 0 3 7
26 วัดบางบ่อ 2 0 0 2 6 9 2 3 17
27 วัดหนามแดง 1 4 1 6 11 8 2 7 21
28 วัดเสาธงนอก 1 4 1 6 10 9 5 7 24
29 วัดมงคลโคธาวาส 1 2 3 6 8 9 4 7 21
30 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 4 5 2 6 11
31 เตรียมปริญญานุสรณ์ 1 1 4 6 5 13 3 2 21
32 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 1 1 2 4 8 7 8 2 23
33 คลองบางแก้ว 1 1 1 3 8 9 6 7 23
34 วัดปานประสิทธาราม 1 1 0 2 2 0 1 1 3
35 วัดบางเพรียง 1 0 1 2 6 8 5 2 19
36 คลองบางกะอี่ 1 0 1 2 4 1 0 2 5
37 ไพรีขยาด 1 0 0 1 3 2 1 2 6
38 คลองกันยา 1 0 0 1 2 5 0 3 7
39 วัดโคธาราม 1 0 0 1 1 1 2 5 4
40 วัดบางโฉลงนอก 0 4 1 5 4 6 0 2 10
41 วัดหัวคู้ 0 3 0 3 1 0 3 1 4
42 ไทยรัฐวิทยา 71 0 2 0 2 4 4 3 7 11
43 ยินดีวิทย์ 0 1 2 3 3 6 5 5 14
44 คลองหลุมลึก 0 1 1 2 2 1 1 1 4
45 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1 9 3 1 13
46 ละมูลรอดศิริ 0 0 1 1 0 1 5 0 6
47 คลองบางกระบือ 0 0 0 0 3 2 4 6 9
48 เกวลินวิทยา 0 0 0 0 2 7 6 5 15
49 คลองลาดกระบัง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
50 คลองกระแชงเตย 0 0 0 0 1 2 5 1 8
51 วัดสุคันธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
52 สุเหร่าบางปลา 0 0 0 0 0 5 2 4 7
53 ปากคลองมอญ 0 0 0 0 0 2 5 7 7
54 วัดสีล้ง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
55 คลองปลัดเปรียง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
56 วัดบางนางเพ็ง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
57 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
58 วัดมงคลนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0 3 0
59 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 180 145 111 436 497 306 204 230 1,007