กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
4 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
5 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
6 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
7 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
8 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
9 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
10 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
3 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
4 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
5 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
6 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
4 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
5 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
6 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
7 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
8 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
9 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
10 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
11 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
4 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
5 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
6 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
7 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.67 ทอง 4
5 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 5
6 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6
7 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.33 เงิน 7
8 สาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 8
9 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 9
10 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 9

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 4
5 วัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 4
6 วัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 4
5 วัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 5
6 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 6

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 4
5 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 5
6 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
7 สาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
8 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
9 ปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -