สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา  ทับสุวรรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 8 1. เด็กชายนวภัทร  แฟงสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทนา  คำดี
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา  ทับสุวรรณ์
2. นางสาวพัชรี  รัตนแพ