สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมเย็น
2. เด็กชายอัศวิน  ละคำลือ
 
1. นายเสกสรรค์  อรรคฮาต
2. นางสาวลักษณวรรณ  วงษ์เมือง
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 7 1. เด็กชายคุณานนท์  เทียนประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐธัญ  นวนประโคน
3. เด็กชายธณกฤต  อุดมผล
 
1. นางฉันทนา  มุสิงาม
2. นางวลัยภรณ์  นพคุณ