สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สิงห์ชัย
 
1. นายสุรวุฒิ  รอดสุด
2. นางสาวกฤตพร  ได้แทน