สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.13 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณฐกร  กองสุวรรณ์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดอกจันทร์
 
1. นางสาววลัยภรณ์  วิบูลย์พันธ์
2. นางสาวฉัฐญา  ละม้ายแข