สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ด่านลอยล่อง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อ่ำชาวนา
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้