สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.68 เงิน 6 1. เด็กหญิงประกายดาว  นาคประสิทธิ์
2. เด็กชายอัครเดช  จันทร์เปรม
 
1. นางสาววันดี  เกษชื่น
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีคำพันธ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  คำพุทธ์
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณณิสา  สิมมา
2. เด็กหญิงเมษา  อุดมทวี
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้