สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพยเนตร
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ยอดรัก
3. เด็กหญิงวนิดา   โกสุมภ์
 
1. นางสาวมาลัย  จัยยะ