สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีคำพันธ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  คำพุทธ์
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ด่านลอยล่อง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อ่ำชาวนา
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณณิสา  สิมมา
2. เด็กหญิงเมษา  อุดมทวี
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้