สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.97 ทองแดง 11 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพินิจ
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ปานท่าไข่
 
1. นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  หลุงมา