สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิภา  มงคลสังข์
2. เด็กชายอัครพงษ์  ปานท่าไข่
 
1. นางสาวอรธีรา  อุดมพงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หลุงมา