สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุทธิพจน์  ศุภเกษ
 
1. นางสาวิตรี  วิชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวิตรี  วิชัย