สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พรศักดิ์สิริกุล
2. เด็กหญิงชนิตสิรี  จันทรมณฑล
3. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวสุภาพร  อาญาเมือง
2. นางดวงเดือน  ใจดี