สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ลาภานิกรณ์
2. เด็กชายชินบุญ  ริดเนียม
 
1. นางดวงเดือน  ใจดี
2. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีหอมศีล
2. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ลี
 
1. นางดวงเดือน  ใจดี
2. นางสาวสุภาพร  อาญาเมือง
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธีวรา  ศิริยั่งยืน
2. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ม้า
 
1. นางดวงเดือน  ใจดี
2. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย