สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวิภา  บุญอ่อน
2. เด็กชายทนงศักดิ์  มีชัยสุวรรณ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีภิรมย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายธิเบต  อินตาวงศ์
2. เด็กชายธีรนนท์  ทองหล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  ตันคำแดง
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายสหรัถ  พุทธิวงค์
2. เด็กหญิงอาริญา  ชวะติ
 
1. นางสาวนงเยาว์  คุ้มบ้านชาติ