สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายณรงค์เดช  แสงอินทร์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  หลักคำพันธุ์
3. เด็กหญิงรุ้งลดา  ฉัตรทอง
 
1. นางพลอยปภัส  จิตรัตน์สรณ์
2. นางสาววารุณี  เชียรศิลา
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพรวิภา  มั่นดี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หระดี
3. เด็กหญิงสิริพรรษา  เอื้อนไทยสง
 
1. นางพลอยปภัส  จิตรัตน์สรณ์
2. นางสาววารุณี  เชียรศิลา
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธัญญาเนตต์  เจียดรัมย์
 
1. นางพลอยปภัส  จิตรัตน์สรณ์