สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ่นแก้ว
 
1. นางศศิชา   คล้ายแจ้ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงเพชรมณี  ศรีนานนท์
 
1. นางศศิชา   คล้ายแจ้ง