สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 41.3 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บิลรัมย์
 
1. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกีรดา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50.33 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง