สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายธนวัฒน์  โตสิงห์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สังข์โต
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายนันท์นภัส  แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมฤทธิ์
3. เด็กชายอัควัสส์  พิลาทอน
 
1. นางวรรณา  เวสกามี
2. นางสาวสุภาภรณ์  สังข์โต
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุคำภา
2. เด็กหญิงนภสร  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงวีรญา  นาเจริญ
 
1. นางวรรณา  เวสกามี
2. นางสาวสุภาภรณ์  สังข์โต