สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กชายอนุสรณ์  เอี่ยมยิ้ม
 
1. นางกาญจนา  สาระพัดวิเศษ
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พวงมะรัง
2. เด็กหญิงพรนภัสร์  คำพรม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย