สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  ร่วมเจริญ
 
1. นางละออง  ท้วมประเสริฐ