สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญปลูก
2. เด็กชายนนทศิริ  นาสรร
 
1. นางสาวปรารถนา  จันทร์เอี่ยมผ่อง