สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงตานนท์
 
1. นางสาวบุณยาพร  อ่ำเย