สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุ่มสังข์
2. เด็กชายมนตรี  บุญแย้ม
 
1. นายไพรวัลย์  วีระพันธ์
2. นางสาวสมหทัย  ชื่นพลี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรินทร์   บุญนิ่ม
 
1. นางสาวสมหทัย  ชื่นพลี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรณนิมิต  ชื่นพลี
 
1. นางสาวสมหทัย  ชื่นพลี