สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานวาด  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  นิ่มประภา
 
1. นางพิศรานุช  โคตรวัฒน์
2. นางสาวดวงพร  พุ่มโมรา