สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  นภาประสาทพร
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   แสงรอด
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริษา  ท้วมเสน
 
1. นายมารุต  ทองพวงเงิน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสวรรยา  วงษ์ฟู
 
1. นางสาวพีรยา  ลี้ตระกูล