สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แจ่มจำรัส
 
1. นางศิริรัตน์  ขีดศรีทอง