สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนากร  เกิดแก้ว
 
1. นายศุภกร  บุญอินทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวันวิสา  กลิ่นมี
 
1. นายศุภกร  บุญอินทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัชวาล  วศิลชัชวาล
 
1. นายศุภกร  บุญอินทร์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสมฤทัย  โถนทา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  วงค์คำปัน
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แจ่มจำรัส
 
1. นางศิริรัตน์  ขีดศรีทอง