สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายปวริศ  ภัทราภรณ์ไพบูลย์
 
1. นางสาลินี  เสนาพรม
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  หมอนทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองคำ
 
1. นางสาวธันทิวา  อิ่นเอ้ย
2. นายเอกบุตร  เจริญสุข